Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης 2011
27
Απριλίου 2011, 11:52

Προς τα μέλη του Συλλόγου Ποντίων Ν. Ξάνθης

Σας καλούμε να συμμετάσχετε στην Ετήσια Απολογιστική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας

η οποία ορίσθηκε για την Δευτέρα 2 Μαΐου 2011, ώρα 19.00 και σε περίπτωση μη απαρτίας (το βέβαιοτην Δευτέρα 9 Μαΐου 2011, ώρα 19. 00 στην αίθουσα Γενικών Συνελεύσεων του Συλλόγου, πάροδος Θερμοπυλών 8 , 2ος όροφος. με θέματα:

  1. Απολογισμός πεπραγμένων Δ.Σ. 2010
  2. Οικονομικός απολογισμός 2010
  3. Έκθεση ελεγκτικής επιτροπής
  4. Οικονομικός προϋπολογισμός 2010
  5. Έγκριση πεπραγμένων οικονομικού απολογισμού και προϋπολογισμού
  6. Προτάσεις