Το μικρό χορευτικό στο Λυκοδρόμιο Ξάνθης
20
Μαΐου 2015, 02:00

Στις εορταστικέςεκδηλώσεις του πολιτιστικού Συλλόγου Λυκοδρομίου συμμετείχε, στις 20 Μαϊου 2015, το μικρό χορευτικό μας και έκανε μια εξαιρετική παρουσία,. Μπράβο στα παιδιά και στις χοροδιδασκάλισες Μαρία Τριανταφυλλίδου και Αναστασία Αδαμίδου.

Το μικρό χορευτικό στο Λυκοδρόμιο ΞάνθηςΤο μικρό χορευτικό στο Λυκοδρόμιο ΞάνθηςΤο μικρό χορευτικό στο Λυκοδρόμιο ΞάνθηςΤο μικρό χορευτικό στο Λυκοδρόμιο ΞάνθηςΤο μικρό χορευτικό στο Λυκοδρόμιο ΞάνθηςΤο μικρό χορευτικό στο Λυκοδρόμιο ΞάνθηςΤο μικρό χορευτικό στο Λυκοδρόμιο ΞάνθηςΤο μικρό χορευτικό στο Λυκοδρόμιο Ξάνθης