Τηλέφωνο: (+30)2541078811
Διεύθυνση: Πάροδος Θερμοπυλών 8, Ξάνθη, Τ.Κ. 67131
e-mail: pontos@xan.gr